Vägen till genombrott

admin Stefan Salmonsson 2016-08-06
Vägen till genombrott

Jag har den här sommaren rest till många platser och förkunnat, mina budskap har följt ett tema som Herren lagt på mitt hjärta. Fokuset har varit hur vi kan växa som människor genom att förhålla oss till livets prövningar på rätt sätt. 

Jag har genom många års studier och brottningskamp med ämnet prövningar upptäckt en dyrbar skatt som jag gärna delar med mig av. 

Det började med att jag som ung predikant brottades med orden från Jakob där han skriver:

Jak 1:2 Glädje i prövningen

Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar.


För mig blev detta provocerande, hur kan man glädja sig när man möter prövningar??

Detta ledde mig till ett sökande efter svar som kunde hjälpa mig att förhålla mig till prövningarna på ett annat sätt, ett bättre sätt. 

Jag upptäckte att det inte är själva prövningen som är källan till glädjen utan att i den prövning jag möter ges en möjlighet att växa som kristen och där mitt i prövningens stund upptäcka något om mig själv, Gud och andra människor som jag annars inte skulle fått tag på. 

Resultatet av detta blev i mitt liv en bättre förståelse om vem Gud är, mer kunskap om mig själv, en större förståelse av andra människor som ledde till ökad barmhärtighet och medkänsla till andra människor och dessa saker är verkligen något att glädja sig över!

I en prövning är det viktigt att reda ut vem som gör vad. Ofta blandar vi ihop dessa saker, vi kan frestas att tro att det är Gud som ligger bakom själva prövningen, detta för att straffa oss, eller lära oss någonting. Detta är fiendens främsta knep, fienden kastar saker mot oss för att sedan försöka få oss att tro att det är Gud som ligger bakom det onda som sker oss. 

Men! Det finns en prövning från Gud också och detta mitt i en prövning som inte kommer från Gud, en ”prövning i prövningen” så att säga och det är hjärtats prövning. 

När Gud prövar oss människor är det alltid bara hjärtat han prövar, alltså våra motiv och våra attityder. När hjärtat blottläggs i en prövning upptäcker vi att vi behöver mycket nåd från Herren, hjärtat renas som guldet renas i ugnen. 

Det är i prövningens stund som vi får möjlighet att än en gång ödmjuka oss under Gud, uttrycka vårt fulla förtroende till Honom, göra oss helt och fullt beroende av Hans nåd. Det är när vi gör det som vi samtidigt får styrkan att både avslöja och driva fienden på flykten. 

Att ödmjuka oss inför Gud är det starkaste verktyget som finns och leder alltid till ett genombrott. 

Jak 4:6-6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.

När jag ställer mig på Guds sida i prövningens stund och kopplar med Honom, ja då kan jag frimodigt stå emot fienden och han kommer att fly från mig, jag har då fått genombrott på två sätt, min relation med Herren har förstärkts och fienden har drivits bort, inte undra på att Jakob skriver ”gläd er i prövningen” 

❤️Stefan