Tillfällighet?

admin Stefan Salmonsson 2017-01-25
Tillfällighet?

Pred 9:1111 Vidare såg jag under solen: Det är inte de snabba som vinner loppet, och inte hjältarna striden. Inte heller får de visa alltid bröd, de kloka rikedom och de kunniga uppskattning. De är alla beroende av tid och tillfälle.

Livet är fyllt utav tillfällen. Om man lösrycker dessa händelser från sitt sammanhang kan det verka som om det handlar om rena tillfälligheter. Att vi mötte den personen just nu, ”råkade” vara på den och den platsen där och då. Men om man ser den större bilden så ser man att det finns en ”tråd” genom livet, vi förstår att dessa tillfällen inte var slumpmässiga händelser utan en del av livstråden. 

Utmaningen för oss människor är att på rätt sätt förstå och förhålla oss till de tillfällen som dyker upp i våra liv. Gud är den som verkar i sin tid, att förstå Hans tid för våra liv är helt avgörande om vi skall kunna förstå och fånga de tillfällen som kommer vår väg. Gud är den som bestämt de olika säsongerna, både i naturen och i människans liv. Vi kan inte påverka dessa säsonger utan måste förhålla oss till dem utifrån deras gällande. Däremot finns det möjligheter i varje säsong av våra liv, tillfällen som hör den säsongen till. Så det första vi behöver göra är att förstå vilken tid vi befinner oss i, när vi vet det kan vi lättare fånga upp tillfällena som dyker upp i den säsong vi befinner oss i. 

Jag tror att ”oväntade möjligheter” kommer din väg detta år och min bön är att du skall få nåd att se och mod att ansluta dig till dessa tillfällen. 

❤Stefan