Nådastolen!

admin Stefan Salmonsson 2016-05-31
Nådastolen!

Ni som följer oss vet att vi ofta besöker Norge. Det är alltid en glädje att åka över till detta underbara land. Det har blivit många besök genom åren. 

Ett ord som jag tycker mycket om i det norska språket är ”stole” , på svenskan blir det ”lita på” . ”Stole på Herren” betyder alltså ”lita på Herren” . 

Jag brukar tolka detta utifrån den stol som Jesus representerar, nådastolen. 

Rom 3:25 Honom (Jesus) har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. 


Vi människor har en tendens att söka bekräftelse och trygghet genom det vi gör, vi har en böjelse kan man säga för gärningstro. Men att vi genom våra gärningar skall bli mottagna av Gud är en hopplös ekvation. Ändå strävar vi och kämpar vidare på denna hopplösa väg. Alla människor behöver nåd från Gud, men sättet vi söker denna nåd på är avgörande. 

Evangeliet ger oss en inblick i hur vi kan få del av Guds nåd, genom Jesus vår nådastol. Faktum är att det inte finns någonting vi kan göra för att denna nåd skall komma oss till del, allt beror på Jesus och det han har gjort för oss. 

Vår status inför Gud är inte byggd på vår duktighet, inte på våra prestationer. Endast genom Jesus och det han har gjort för oss har vi nu en rätt ställning inför Gud. 

De flesta bibeltroende kristna håller med om detta, men när vi lever våra liv är det mer vanligt att vi ändå försöker nå fram genom att försöka oss på att gå gärningarnas väg. Detta eftersom vi är vana att bli värderade och värdera andra utifrån gärningarnas måttstock.

Det är oftast en större utmaning att gå på nådens väg än på gärningarnas väg för oss människor. Varför är det så? Jag tror att det beror främst på två saker.

1. Vi litar inte riktigt på ”stolen” . Håller den? Finns den kvar eller kommer den att tas bort ? Behöver jag verkligen inte ”göra” någonting för att förtjäna min plats? Räcker det med att tro? 

Det känns lite mer säkert för oss om vi ”stärker upp” stolen med lite goda gärningar, lite mer böner, lite mer ansträngningar. Då har vi ju något att visa fram. 

2. Eget beröm. Vi vill gärna få del av äran, få beröm. Höra att vi är duktiga. Men när det gäller vår ställning inför Gud finns det bara en som förtjänar beröm och det är Jesus. Vi har ingenting att berömma oss av, detta kan vara en tuff utmaning för oss. 

Ju mer vi förstår hur oerhört stor Guds kärlek och nåd är mot oss människor, i det att Han låtit Jesus göra allt arbete för oss på korset, desto mer kommer vi att vara tacksamma för Jesu verk för oss. 

När vi vet att det inte beror på oss och vår rättfärdighet, kan vi slappna av och fullt ut lita på den rättfärdighet som ges till oss genom Jesus istället.

❤️Stefan