”Kroppens eget reningsverk”

admin Stefan Salmonsson 2017-02-08
”Kroppens eget reningsverk”

Jag tar varje dag en tesked bikarbonat i ett glas vatten som jag sedan dricker. I bikarbonat finns det natrium som är bra för njurar och lever samt andra vitala delar av kroppen. Nu är jag inte någon ”hälsofreak” men jag har upptäckt att denna kur tjänar ett gott syfte. Detta är en gammal och väl beprövad ”huskur”, många idrottsmän har använt sig av detta under många år. 

Läs mer om bikarbonat här
Nu är inte detta min poäng med denna bloggtext:), jag tänker på ett annat fantastiskt reningsverk som fungerar på ett underbart sätt, nämligen GUDS KÄRLEK
”Fil 1:9 Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, 10 så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, 11 rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.”
Kunskap och insikt är ofta inte samma sak, kunskap är egentligen endast första steget, insikt handlar om att ”förstå vad jag kan” , kunskap är ett styckverk, insikt ger mig hela bilden. För att nå fram till insikt och förståelse behöver jag tillsätta kärlek till min kunskap . När vi växer i kärlek växer vi också in i det klara omdömet, så att vi kan bedöma vad som är rätt. 

Guds kärlek renar mig från ting som annars är med och förorenar mitt sätt att tolka det jag möter i livet. Alla människor tolkar saker, på det sättet finner vi inte det rent objektiva hos någon människa. Det kan vara bra att ha med sig när man lyssnar in vad människor säger eller skriver. Det som kärleken tillsätter i vårt sätt att se på saker och ting är ”renhet” och just denna renhet gör oss mer mottagliga för den insikt Gud vill ge oss. 

Kärleken driver ingen egen agenda, har inte hämnd eller ”ge igen” som uppsåt. Kärleken söker inte sitt eget, kärleken behöver inte skydda sina domäner eller egenintressen, kärleken har sin glädje i sanningen. 

När kärleken växer till i våra liv växer också insikten och det klara omdömet till. 

❤Stefan