Vill du boka möten eller komma i kontakt med oss kan du använda dig av uppgifterna nedan. Vill du ge en gåva kan du använda dig av kontonumren.

Vi tar också emot förbönsämnen!
Varje tisdag har vi bönedag och då ber vi för de böneämnen som kommer in, välkommen att sända in ditt böneämne.

Adress: Box 77, 56121 Huskvarna

Plusgiro 552397-2
Bankgiro 625-5657

E-post info@salmonsson.nu