Jag har suttit där du sitter

admin Stefan Salmonsson 2016-09-01
Jag har suttit där du sitter

Profeten hade fått en svår uppgift, han skulle tala till ett folk som inte ville lyssna. Innan han börjar predika går han till dem han skall tala till och sätter sig ibland dom.

”Ezekiel 3:15. Jag slog mig ner där de satt och stannade där bland dem i sju dagar, djupt bedrövad.”

Jag har ofta stannat upp inför denna vers, den talar till mig. Det är en sak att leverera ett budskap en annan att förstå och kunna sätta sig in i hur människor har det. Ofta vet vi inte hur saker verkligen är förrän vi  ”suttit” där själva. 

Det kan vara svårt att sätta sig in i mänskligt lidande när man själv aldrig kommit i närheten av detta lidande, därför måste man vara ödmjuk när man möter andra människor. Lättare blir det att förstå när man själv har fått möta det som andra pratar om. 

Jesus är fylld av medlidande därför att han har blivit prövad i allt säger Guds ord, detta tror jag är en oerhörd hjälp för oss, om vi tar prövningarna på rätt sätt kan dom hjälpa oss till ett större medlidande och barmhärtighet över andras lidande och svårigheter. 

Jag hade ont i ryggen häromdagen, en vän till mig som är en riktig kraftkarl såg detta och genast uttryckte han empati över min situation, han som själv inte har några problem med ryggen kunde ändå sätta sig i i min situation, varför? Därför att hans fru under många år lidit av ryggsmärtor, han visste hur tufft det kan vara. Jag kände hur han förstod mig och visade mig respekt. 

Förmågan att sätta sig in i andras situation är en värdefull kunskap som ger oss möjlighet att bättre kunna hjälpa människor i vår omgivning. 

Människor söker efter svar, men det är bara de som har förstått frågan som kan ge det rätta svaret.

Min vän, misströsta inte över de prövningar som du går igenom. Nej! Se prövningarna du har gått igenom som en resurs istället, genom dessa har du blivit bättre skickad att bistå och hjälpa människor runt omkring dig, nu kan du säga till dom som möter det du har gått igenom ”jag har också suttit där du sitter” .

❤️Stefan