”Jag har lärt mig”

admin Stefan Salmonsson 2016-05-28
”Jag har lärt mig”

Det finns saker som vi inte kan lära oss på ett teoretiskt sätt genom böcker och teori. Konsten att leva ett liv av värde och mening måste vi lära oss genom att praktisera och göra erfarenheter. Kunskap är bra men den måste omsättas i praktiken för att den skall bli till nytta för oss. Därför behöver vi gå i den bästa av alla skolor ”livets skola” .
 I veckan har jag varit på kurs, jag har ett körkort som kräver fortbildning för att jag skall få behålla de högre behörigheterna i mitt körkort. 

Kursen var en teoretisk kurs som handlade mycket om lagar, regler och sånt. Bra och viktig kunskap. Mycket går att läsa sig till men för att bli en bra förare måste teorierna omsättas i praktiken, kunskapen måste utsättas för ”skarpt” läge. 

Jesus utbildade sina apostlar genom låta dom gå som lärlingar (lärjungar), alltså en blandning av teori och praktik. Vi ser resultatet av hans utbildning i Apostlagärningarna. 

Livet i sig självt är en utbildning, en utbildning som många missar. Jag brukar ofta tänka på att det är så när jag möter svårigheter och prövningar, för mig blir det mer meningsfullt att tänka så. I en prövning eller svårighet brukar jag tänka som så : ”Vad kan jag lära mig av detta?” Om mig själv, om Gud, om andra. 

De mest värdefulla lektionerna i livets skola har för mig varit de svårigheter jag har mött under mitt liv. När jag stått inför tuffa omständigheter som verkat omöjliga att överkomma har jag lärt mig saker som jag inte hade lärt annars. Därför är jag tacksam även för de tider då jag vandrat genom ”dödsskuggans dal”. 

Jag brukar uppmuntra alla jag möter att satsa på utbildning, men än mer viktigt är det att inte få underkänt i den skola som alla går i ”livets skola”. 

// Fil 4:11-13 . Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. 12 Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. 13 Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.//

❤️Stefan