I en annan del av världen

admin Stefan Salmonsson 2017-05-02
I en annan del av världen

Jag är just nu i Indien tillsammans med vännerna Knut Depresno och Håkon Olsen från Global aid, en organisation som hjälper utsatta barn. Vi har besökt barnhemmet i väst bengalen och skolorna som man bedriver i slummen. Dessa barn skulle aldrig fått möjlighet att gå på någon skola utan dessa insatser och de barn som finns på barnhemmet skulle vara dömda till ett liv i tiggeri och utsatthet. 

Det känns fantastiskt att vi kan få vara med och hjälpa dessa barn, bidra med det vi kan för att skapa bättre förutsättningar för dessa barn. 

Det finns mycket nöd här i Indien, men inte bara nöd! Indien är ett fantastiskt land på så många sätt.  Vi fokuserar på att resa till de fattiga områdena, bistå dom som är allra mest utsatta. Men Indien är ett stort land med väldigt många invånare, allt är inte fattigt.

Jag fick en tankeställare genom en person jag mötte härnere: ”Varför målar ni hjälporganisationer alltid upp en sån mörk och dyster bild av Indien? Jag har varit i Sverige och tycker det finns mycket där som är förfärligt, ensamma människor, utanförskap, tråkig mat. Ni kanske inte har så många fattiga, men jag tycker att det är fattigt där på ett annat sätt, en fattigdom som inte finns här i Indien:”

Hemma brukar jag få frågan varför inte myndigheterna själva gör något åt de problem som finns i Indien, myndigheterna gör stora insatser här och jag har sett hur man under de tjugo år jag rest till Indien mer och mer börjar ta i dessa problem. Men landet är så stort och invånarna är så många att det ibland upplevs som en övermäktig uppgift att utrota fattigdom och misär. 

Samtidigt upplever jag att den kärlek som Jesus ger oss i våra hjärtan gäller alla människor, finns det nöd och behov av hjälp så vill vi göra det vi kan varthelst nöden finns. Vi kan bidra med mycket härnere, det vi har fått vill vi dela med oss av. 

❤️