Hur Jesus hjälpte oss igenom det svåra

admin Stefan Salmonsson 2016-02-26
Hur Jesus hjälpte oss igenom det svåra

Vi får ofta frågan ”hur kom ni igenom det svåra som ni mötte i era liv?” . Frågan kommer från människor som har hört vårt vittnesbörd om vår äldsta dotters död. Både Marie och jag har valt att vara öppna med det vi gått igenom och eftersom detta är en så stor del av vårt liv så skulle det bli väldigt konstigt om vi stängde ute detta. Det fanns en tid då vi inte pratade med så många om detta, endast ett fåtal människor som stod oss nära. Anledningen till det var att vi själva inte var färdiga med vårt sorgearbete. 

Sorg kan för många upplevas som dystert, deprimerande och obehagligt. För oss har sorgen varit en vän, en väg att vandra på. Sorgen kommer från Gud, inte som ett hot utan som ett bistånd. Det är oerhört viktigt att få tid till att sörja och att vi låter sorgen få göra sitt verk i oss. Sorgetiden kan variera från person till person, för mig tog det nästan 7 år att komma över förlusten av vår dotter, 7 år innan jag på allvar kände att sorgekläderna kunde läggas av. Dessa 7 år var inga dåliga år, jag lärde mig mycket om Gud, mig själv och andra under dessa år av sorg. Idag står jag på en ny plats i mitt liv, sorgen har lämnat mig, men jag kommer alltid att minnas den som en vän som hjälpte mig igenom mitt livs djupaste kris. 

<< Psalms 23:3-4 Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. 4 Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig.>>

Genom hela den tid då vi vandrade genom ”dödsskuggans dal” var Jesus som är vår herde med oss på ett påtagligt sätt. Han hjälpte oss på ett praktiskt, konkret och oerhört kärleksfullt sätt. Jesus är en verklig person som hjälper oss på ett verkligt sätt. Jag älskar tanken på Jesus som en hantverkare, en som reparerar saker. Vi har fått uppleva detta så påtagligt i våra liv. Jesus är inte en magiker som drar med sitt trollspö över oss, nej! Han kommer in i våra trasiga liv, sätter sig ner och utför sitt hantverk med våra trasiga själar. Jesus är mer närvarande i våra liv än vad vi ofta förstår. Jag har listat några exempel på vilket sätt Jesus hjälpte oss i vårt svåra läge.

         << Låt mig få ge dig några konkreta exempel på hur Jesus hjälpte oss igenom den svåraste tiden vi haft i våra liv. >>

  • Genom att tala till oss från sitt ord! Så många gånger satte jag mig ner och öppnade min bibel och där upplevde jag hur Jesus kom gående till mig, vandrande genom skriften fram till mig. Så mycket tröst, hopp och nåd har Jesus skänkt oss genom sitt ord. Under de tyngsta dagarna orkade vi inte läsa Bibeln, men då använde Jesus de ord som fanns lagrade i vårt inre istället. När man är i en depression kan det vara svårt att läsa, svårt att fokusera på texter. Du skall inte känna  dig fördömd för detta, Jesus använder då det ord som du har förvarat i ditt hjärtas inre, bara vila i den tanken. 
  • Genom att sända in vänner till oss som på djupet blev delaktiga i våra liv. Vänner som ställde sig med oss på ett villkorslöst sätt. Vänner som vi kunde ringa till och bara utgjuta våra hjärtan inför och som inte förde anteckningar över vad vi sa då. Vänner som lyssnade mer än de pratade, som inte kom med råd och tips i första hand utan som fanns där för oss som en själslig smärtlindring när hjärtats värk kändes outhärdlig. 
  • Genom att beskydda oss från människor som kan allt och vet allt. När man befinner sig i de djupaste mörker är det inte alltid råd och undervisning man behöver, eftersom man i det läget är så skör och bräcklig. Det kan faktiskt få motsatt effekt istället och ytterligare lägga sten på redan tung börda. Mycket av den kunskap vi behöver för att komma vidare med våra liv kommer att flyta fram ur vårt eget hjärta. Det finns alltid människor som klåfingrigt och frimodigt vill ta plats i våra sår på ett felaktigt sätt. Jesus beskyddade oss från detta.
  • Genom att sända ”änglar” till oss för att bistå oss när hela livet kollapsade. Dessa änglar var påtagligt lika människor, jag kände flera av dom vid namn, visste vart dom bodde. Ändå var dom änglar för oss. De kom och klippte gräsmattan, lagade mat till oss, gick och handlade, städade, hjälpte oss med pengar. De sa inte så mycket, rätt var det var så gick det en ängel utanför och klippte gräset. När livet havererar är det lätt att de vardagliga sysslorna blir till stora berg i våra liv. Jesus visste att vi hade det så, därför sände han änglar till oss för bistå oss.
  • Genom att förmedla hopp till oss genom lovsång. Musik i allmänhet och lovsång i synnerhet är själslig balsam. Jesus ledde oss till lovsånger som bringade läkedom in i våra liv, vi lyssnade på dessa lovsånger hundratals gånger, fyllde vårt hem med lovsånger till Gud. Speciellt en lovsång skriven av Bosse och Elsa Järpehag fick betyda så mycket för oss.  LYSSNA HÄR!. Ibland kunde jag och Marie sitta i timmar och bara gråta under tiden denna sång fyllde rummet, vi spelade den om och om igen. Vi sa ingenting , inga ord, bara tårar som rann nerför våra kinder. Efteråt kände vi att  någonting hade läkt inom oss. 
  • Genom att bruka våra tårar till att gång på gång skölja igenom våra sargade själar. Tårar som strömmar från ett sönderbrutet hjärta kan få bli till helande och rening till trasiga själar. Tårarna kan få verka som en bön till honom som förstår vad som ligger bakom dessa tårar. 
  • Genom att låta humor och skratt peka på att det finns en tid framåt där sorgen endast är ett minne blott. Den rena och oskuldsfulla humorn är ett fantastiskt redskap som Jesus kan använda till att läka dig och mig. Ibland behöver vi bara få en distans till det vi går igenom och där kan den rena, äkta glädjen bli till läkedom för hela vår varelse. Marie och jag har gråtit så mycket när vi bearbetat det vi gått igenom, men vi har också skrattat och glatt oss väldigt mycket. En del som är i sorg känner dåligt samvete för att de gläder sig och skrattar, jag kan ju inte vara glad nu när jag har sorg? Var inte fördömd för det, humorn och skrattet är en del av läkedomen från Jesus i ditt liv. Tårar och skratt tjänar också som en ventil för vårt inre som hjälper oss att få ut det tryck vi känner på insidan. 

Detta var några av de sätt varpå Jesus på ett konkret och praktiskt sätt hjälpte oss igenom den svåraste tiden i våra liv. 

Till dig som kanske just nu vandrar igenom ”dödsskuggans” dal vill jag säga, den Jesus som hjälpte oss är densamme för dig! Om vi fick hjälp av honom så vet jag att också du kan få uppleva detsamma. Vår resa är personlig, din resa likaså. Men Jesus som vet hur vi är sammansatta, vet vad vi behöver. Han vet också hur du är sammansatt som människa och han har sin väg till upprättelse för dig på ett mycket personligt sätt. Öppna ditt hjärta för Honom i ditt liv och låt hans kärlek ta dig till en ny plats i ditt liv, där din trasighet får bli läkt av honom.

❤️Stefan 

PS. Skickar med en sång till som fått betyda mycket för oss VEM KAN HELA ALLA SÅR