Hårdhudad och mjukhjärtad på samma gång!

admin Stefan Salmonsson 2016-02-24
Hårdhudad och mjukhjärtad på samma gång!

Att leva är en utmaning, med det menar jag på vilket sätt vi är ämnade att leva våra liv. 

Genom livet får vi ta emot törnar, gå igenom stormar, möta besvikelser, svek och mycket annat. Samtidigt finns det någonting fantastiskt med själva livet! Verkliga vänner, vår kärlek till fru/man, barn, barnbarn. Relationen med Jesus som leder oss till nya höjder och nya upptäckter, alla spännande möten med människor som vi möter på vår livsväg. Jag tror nog att det positiva med livet med råge överväger de negativa erfarenheterna.

Jag har själv fått möta både och i mitt liv, varit uppe på de högsta topparna av glädje men också nere i de djupaste dalarna av totalt mörker och sorg. Mitt liv ”so far”  har minst sagt varit rikt på erfarenheter. Jag skulle kunnat vara en sur, bitter och cynisk man idag. Det är jag inte! Jag skulle kunnat vara en ytlig betraktare av livet, det är jag inte! Jag skulle kunnat vara ett offer som ivrigt arbetade på att lägga all skuld på andra, det gör jag inte!

Det finns bara en anledning till varför det inte är så med mig och den anledningen är en person, – JESUS! Utan honom och hans hjälp hade jag med all sannolikhet hamnat i ett själsligt kärr, men tack vare Honom så har det inte blivit så.


”Ords 4:23 Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta, ty från det utgår livet.”

Det här bibelordet har hjälpt mig så många gånger i mitt liv. Det säger i stort sett allt om hur vi skall leva våra liv. Bevara ditt hjärta står det! Faran som jag ser det ligger i vad vi låter komma in i våra hjärtan. När vi möter besvikelser och svek är det så lätt att vi låter detta dra in i våra hjärtan, resultatet blir ett bittert och hårt hjärta. För att våra liv skall kunna fungera som det ska måste våra hjärtan vara mjuka och formbara. Därför måste vi skydda våra hjärtan. Det gör vi genom att hela tiden gå till Jesus med våra sår, våra besvikelser. Tömma ut vårt mörka och släppa in hans ljusa. Att ständigt leva vid Jesu källa, förlåtelsens källa som aldrig blir besk eller grumlig utan ger oss nytt liv och nytt hopp, ja det är en absolut livsnödvändigt. 

” Förlåtelse är hjärtats vaccin mot bitterhetens dödliga gift”


Det går inte att ha ett hälsosamt liv med ett mjukt hjärta utan att praktisera förlåtelse.

  -Be om förlåtelse, – ge förlåtelse – och ta emot förlåtelse, det är hjärtats vaccin mot bitterhetens dödliga gift. 

”Vi får alla möta alla möjliga motgångar genom livet”

Att vara hårdhudad betyder någonting annat, det handlar om att vi genom livets strider och stormar utvecklar en styrka och en tålighet, vi kollapsar inte inför varje prövning livet kastar emot oss, vi har varit där förut och vi kom igenom den gången, så också den här.  Livet är många gånger tufft och brutalt, orättvist ibland. Så är det för alla, ingen är unik här. Vi får alla möta alla möjliga motgångar genom livet. Men för varje problem finns det en lösning, vid varje motgång en väg till seger. 

Om vi tar motgångarna vi möter på rätt sätt och utifrån trons perspektiv, då kommer dessa bara att hjälpa oss att få en hårdare hud och bättre förutsättningar att klara livet, utan att kompromissa med hjärtats mjukhet.

Blessings/Stefan