Hans val blev vår räddning

admin Stefan Salmonsson 2017-04-13
Hans val blev vår räddning

Vi går in i påsken. Idag tänker vi på Jesu väg till Korset, vi möter honom i Getsemane.

” 22:42 Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig. Men låt din vilja ske, inte min.”

Jesus gör ett val här som kommer att bygga en bro för hela mänskligheten, genom Hans val räddas en hel värld. Han väljer att förlora sitt eget, sin egen vinning, sin egen heder. Istället väljer han lydnadens väg, korsets väg. 

Han kunde valt en annan väg, han kunde valt sin egen väg. Istället valde han Guds väg för sitt liv. Det är det korset handlar om, att välja Guds väg. Jesus hade ett val, han kunde valt bort den här vägen, han var inte tvingad att gå den. Han kunde kämpat för att vinna sitt liv, men valde att ge det istället. Hans val blev vår räddning! 

Vi gör egentligen bara två val i livet, vi väljer in Gud väg i våra liv eller väljer bort Guds väg. Korset står som en markör för dessa vägval. Därför finns det alltid en laddning runt budskapet om korset, laddningen ligger i den kamp som finns innan korsets verklighet blir ett faktum. Något måste väljas in någonting annat väljas bort, en död måste ske innan. I Getsemane dör Jesus bort från sin egen väg och väljer istället in Guds väg för hans liv. Därav kampen. Vi ser Hans kamp, men på djupet kan vi inte förstå den. Lärjungarna förstod den inte, de var omtöcknade av den strid som pågick runt Jesu vägval. 

När valet är gjort reser Jesus upp och går in i den strid som var Hans att göra, striden om dig och mig. 

Hans val blev vår räddning