Gud hatar synden ja, men hur är det med syndaren?

admin Stefan Salmonsson 2017-03-30
Gud hatar synden ja, men hur är det med syndaren?

”Jag hatar det drogerna gör med mitt barn” Orden kom från en mor som i förtvivlan såg hur hennes barn blev förstörd av knarkberoendet. Hennes kärlek till sitt barn gick inte att ta miste om, hon gjorde allt som stod i hennes makt för att hjälpa sitt barn ut ur detta helvete. Hon hatade drogerna men inte sitt barn. 

Jag tänker på hur Gud ser på synden och dess förödande effekt på våra liv, han hatar verkligen synden, därför att den förstör dom han älskar, oss människor. 

Om nu Gud hatar synden kanske han även hatar mig och därför vänder sig ifrån mig? NEJ! Gud kommer aldrig att vända sig ifrån dig! Även om vi skulle vända oss bort från honom så vänder han sig inte bort från oss, varför? Därför att han älskar oss. Vi ser detta gång på gång genom Jesu liv, han som kom för att visa vem Gud är. Jesus gick till syndarna, hjälpte dom, satt med dom. Varför tror du att han blev kallad för ”syndarnas vän”? 

Det finns en tanke som förvirrar många och det är tanken att Gud inte kan se på synden och därför inte på syndaren. Om det är så varför umgicks då Jesus med syndare? , Varför lämnade inte Gud människan åt sitt eget öde när hon hade syndat i lustgården och varför stängde inte Fadern dörren för sonen som vände åter? Varför gick Jesus hem till Sackeus som var en syndare? Om nu Gud inte kan se på synden så skulle han inte heller ha någon kontakt med oss människor, eller hur? 

Om vi fortsätter detta tankeexperiment så blir följden denna, jag måste göra mig av med synden innan Gud kan se på mig, för att han skall vända sig till mig måste jag först bli ren och syndfri, sen kan jag komma till honom. Det finns två problem med ett sådant tänkande.

1. Jag kan inte blir syndfri i mig själv, hur jag än försöker så blir jag inte av med giftet som synden är. Jag behöver nåd, någon som frälser mig.

2. Är det Gud som har problem eller är det jag? Är det Gud som behöver bli försonad eller är det jag? Varför dör Jesus på korset? För Guds skull eller för vår skull? 

Det finns ett tänkande genom historien som präglat mycket av vår bild på Gud och det är att Han har ett agg emot människan, vi måste straffas. Gud blir då en Gud vars vrede måste stillas innan vi kan komma till Honom, korset blir då ett uttryck för Guds vrede och inte Guds kärlek. Detta tänkande har varit ödestigert när det gäller vår syn på Gud, så mycket fruktan har följt i spåren av detta tänkande. 

Jesus kom för att visa på en annan bild av Gud vår Fader, en kärleksfull och öm Fader som älskar sina barn, även om dom är syndare. Han ville visa att Gud är en god Gud som vill det goda för oss människor. 

Det var för att Gud älskade oss som Jesus gav sitt liv för oss. Det var för att bota oss från syndens gift som Jesus gav sitt blod på korset. Det var medan vi ännu var syndare som Jesus dog för oss. 

”Rom 8:31 Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? 32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?”

❤Stefan