Friköpt!

admin Stefan Salmonsson 2016-08-27
Friköpt!

Jag älskar att läsa gamla testamentet, dels för att få ett historiskt perspektiv men framförallt för att jag där hämtar min stora tacksamhet till Jesus och Hans verk för mig. Lagens alla krav som är omöjliga att leva upp till, dessa krav har Jesus friköpt mig ifrån. 

”Gal 3:13 Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä.”

Lagen tjänar ett syfte, den ger mig insikt om synden. Ju mer jag fokuserar på lagen och laggärningar, ju mer upptagen kommer jag att vara av synden. Jesus för mig till nåden, ju mer jag fokuserar på Honom ju mer kommer jag att leva i nåden.

Lagens fokus ligger i att göra, nådens fokus i att vara. När jag lever utifrån lagens domäner kommer min fråga hela tiden vara – Vad skall jag göra? Detta var den unge mannens fråga till Jesus, han utgick från lagens krav. Han ville veta vad han skulle prestera för att få bli frälst. Detta är lagens syfte men också dess förbannelse eftersom vi aldrig kan förtjäna genom egen prestation den frälsning som vi längtar efter, hur mycket vi än försöker. Faktum är att ju mer vi försöker på den vägen ju mer kommer vi att inse hur hopplöst det är. Lagen leder mig till hopplöshet. 

Nåden leder mig till Kristus, när nåden kommer till mig leder den mig till en plats där jag utan lag uppnår rättfärdighet. Den platsen heter Kristus! 

”Rom  3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad.”

Det är detta som är det fantastiska med det Jesus har gjort för oss, Han blev allt det vi inte kunde bli, Han uppfyllde lagens krav för oss. Det enda vi behöver göra är att sätta tro till det han redan har gjort! 

Låter det enkelt? Det är det också, varför är det då så svårt för oss? Därför att vi alla har så mycket av lagens restprodukter kvar i oss, vi vill så gärna försöka nå Guds godkännande genom eget arbete. 

Utmaningen för oss ligger i att vi lägger ner våra egna strävanden och duktighetsövningar och förflyttar oss från landet  ”göra” till landet Kristus. 

❤️Stefan