Förunderlig godhet

stefan Stefan Salmonsson 2018-01-30
Förunderlig godhet

Ni skall veta hur förunderligt

HERREN tar sig an den fromme.

HERREN hör när jag ropar

till honom. Ps4:4

Jag förundras många gånger över hur god Gud är. Jag vet ju att han är god rent kunskapsmässigt men slås ändå av detta fantastiska faktum när jag gång på gång fått uppleva denna Hans godhet emot mig genom de år jag har fått nåden att både känna honom och tjäna honom.

Visst, jag har mött många svåra och utmanande ting genom mitt liv, sorger och förluster. Men mitt i allting har jag också fått se hur Gud på ett förunderligt sätt burit och bistått mig, alltid har jag fått se hur Han har tagit mig igenom de tuffa, svåra och ibland de mest hopplösa lägen jag mött i mitt liv.

Genom det liv jag fått leva kan jag med frimodighet säga att Gud är trofast! Han sviker aldrig, även om allting annat sviktar så står han troget kvar.

Att sätta sin tro till Herren betyder inte att vi får en ”gräddfil” genom livet, att tro något sådant är en stor missuppfattning. Vi får möta livets verkligheter precis som alla andra människor, sjukdom, död, orättvisor och besvikelser.

Livet är verkligen inte rättvist, men Gud är ändå god. Och även om vi ibland får vandra genom ”dödsskuggans” dal så är Gud vår herde som hjälper oss vidare till nya gröna ängar.

Jag är ingen fatalist som tror att allting bara händer utanför vår kontroll, gott som ont, nej jag tror att det finns orsak och verkan i många ting. Men det finns också saker som möter oss helt utanför vår kontroll och där vi inte alls har någon egen del i det som möter oss, dessa saker kan vara svårare att ta sig igenom eftersom de verkar så meningslösa och orättvisa.

Jag har genom mitt liv fått se hur dåliga saker drabbar goda människor, och ibland även det motsatta. Livet är verkligen inte rättvist. Men allt sådant speglande är för stunden, timligt. När vi blir alltför jordbundna så blir vårt perspektiv därefter, men när vi hämtar bäring i vårt eviga hopp väger våra lidanden och prövningar inte så mycket. Jag har insett att Gud mäter vårt liv med evighetens mått, så även om vi når upp till en högre ålder här på jorden så är vårt perspektiv ändå starkt begränsat, endast Gud har hela bilden.

Samtidigt så är det lättare att sätta saker i ett större sammanhang när man bli äldre, det är en av fördelarna med att bli äldre. Ungdomar kan ibland bli modlösa och uppgivna eftersom de saknar perspektiv, det är en effekt av att leva starkt präglat av nuet, man har inte upptäckt den röda tråden som går genom livet ännu. För mig har den röda tråden varit Guds godhet och Guds trofasthet. När jag ser tillbaka på mitt liv så kan jag konstatera att Gud har varit trofast, alltid har han hjälpt mig, alltid har han tagit mig igenom.

David utrycker det så här:

”Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har inte sett den rättfärdige övergiven” /Ps. 37:25

Jag har många gånger ställts inför situationer där jag inte haft svaren eller vetat hur jag skall ta mig igenom denna svårighet, men på något förunderligt sätt har jag gång på gång fått se hur Herren hjälpt mig och tagit mig igenom de mest prekära situationer, det har skapat en djup förvissning i mitt inre om att Gud alltid är trofast. Denna förvissning om Guds godhet och trofasthet som finns i mitt liv har vuxit sig starkare och starkare ju äldre jag blivit.

Jag är i min tro övertygad om att Gud är en god Gud, det är också min erfarenhet!

❤️Stefan