Förstår du vad du läser?

admin Stefan Salmonsson 2017-02-22
Förstår du vad du läser?

Apg 8:30 Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han:”Förstår du vad du läser?”

Den etiopiske hovmannen satt i sin vagn och läste från Jes 53 som är en beskrivning av vem Jesus är och vad han skulle göra. Detta är ett exempel på hur vi kan läsa en text i Bibeln utan att förstå vad det betyder, vi behöver hjälp med detta. 

Filippus tog tillfället att utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus och resultatet blev att hovmannen fick uppleva frälsning den dagen, han fick hjälp att förstå.

Man brukar säga att sanningen gör oss fria, men det är inte helt sant. Jesus säger att: Ni skall förstå sanningen och sanningen skall göra er fria”Joh 8:32.

Det är alltså den sanning vi ”förstår” som gör oss fria, detta förklarar varför vi behöver få ljus över det ord vi läser, Guds ord behöver bli uppenbarat för oss och när det händer blir frihet resultatet. 

Därför behöver vi dröja kvar inför texten vi läser, tillåta Herren lysa på skriften med sin Ande så att ordet blir uppenbarat för oss. Det går inte att stressa fram detta, bara genom att förbliva i ordet kan detta ske. 

Ett bra sätt att förhålla sig till Bibeln är att nalkas den på lärjungasätt, jag kommer till ordet för att lära mig, inte för att hämta tillhyggen för mina egna tankar och idéer. Ordet talar till mig, jag talar inte till ordet. Ödmjukhet inför Guds ord är nyckeln. 
Isaiah 50:4 Herren HERREN har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt.

Det är fantastiskt när Guds ord blir uppenbarat för oss, en ljuvlig frihet kommer och trons visshet fyller vårt inre, just det trons visshet! Trons hemlighet ligger nämligen här, i ordet. När jag ”ser” det Guds ord säger kommer tron att bli förlöst i mitt hjärta. 

”Nehemiah 8:12 Och allt folket gick då iväg och åt och drack, sände omkring gåvor och gjorde sig mycket glada, ty de hade förstått de ord man hade förkunnat för dem.”

❤Stefan