Förlåtelsens väg

stefan Stefan Salmonsson 2014-12-02
Förlåtelsens väg

Många gånger hamnar vi i ett läge där enda vägen vidare heter förlåtelse. Alla andra vägar vi kan försöka oss på att gå leder bara till en återvändsgränd eller till ravinen. När människor felar och sviker oss eller när vi själva gör saker som inte är rätt, hamnar vi i på en plats där förlåtelse måste praktiseras. Det går inte att leva i relationer med andra där vi inte kommer att behöva praktisera förlåtelse. Om vi vill leva tillsammans med andra på något sätt kommer vi att möta på besvikelser, oförrätter och svek.
Här är vi både offer och förövare, skyldiga och oskyldiga.

När någon gör något mot oss som sårar oss är det viktigt att gå förlåtelsens väg, för vår egen skull. Ja just det för vår egen skull! Förlåtelse handlar i grunden om vårt eget liv och framtid, när jag förlåter min broder så löser jag inte honom utan mig själv! Mitt liv blir förlöst i en rätt riktning. Förlåtelsens fokus är inte att glömma, faktum är att det ibland är viktigt att INTE glömma. Jag behöver komma ihåg det som hänt för att kunskapen från det inträffade skall kunna brukas som vishet på min framtida väg. Nej, förlåtelse handlar om att släppa, förlösa och lämna. Jag släpper det jag har emot min broder eller syster. Jag överlämnar saken till Herren så att jag själv kan gå fri och vidare med mitt liv. Detta betyder inte att allt blir som förut, en del relationer blir inte som förut, men det betyder att jag inte har en mörk blick eller ett behov av att ge igen för den skada, sår jag fått av det inträffade. Jag går till Jesus med mitt sår och finner att Han också har sår som jag kan lägga mina sår i och genom Hans sår blir jag botad!

Eftersom jag själv åsamkat andra skada genom mitt liv och är i stort behov av förlåtelse för det jag brutit, kan jag inte annat än att visa barmhärtighet till andra som felat mot mig. Att leva i förlåtelse handlar inte om att förringa betydelsen av felaktigheter och synder, eller att ta lätt på skadorna och såren som följer på orättfärdighetens väg. Tvärtom så får vi kraft att ställa tillrätta felaktigheter och nåd att göra bättring när fel har begåtts. Vi kan aldrig använda Guds barmhärtighet och nåd till att sopa saker under mattan. När vi går förlåtelsens väg skapas en ton i hjärtat som behagar Gud och som ger Gud förutsättningar att verka fram en omvändelse som leder till nytt liv och som räddar människor omkring oss från att gå under.