Förändring kommer på vingarna av en ny tanke!

stefan Stefan Salmonsson 2017-06-20
Förändring kommer på vingarna av en ny tanke!

”Joh21:33 Simon Petrus sade till dem:”Jag ger mig ut och fiskar.”De andra sade:”Vi går också med dig.”De gick ut och steg i båten, men den natten fick de ingenting.”

Lärjungarna befann sig i ett säsongsskifte, på väg från en säsong till en annan utan att de själva förstod det. Där är vi alla ibland. Dessa perioder i livet kan vara ganska slitsamma och om de drar ut på tiden blir vi dränerade på kreativitet och livslust. När vi hamnar i lägen där vi inte vet vad vi skall göra med våra liv, hur vi skall lösa den situation som uppstått är risken stor att vi fastnar i tankarna och att livet går i baklås. 

Jag har stor respekt för det vi kallar ”utbrändhet” eftersom jag på nära håll sett vad som händer med människor som hamnar där. En av mina bästa vänner som är en driftig företagare och har en till synes ändlös kapacitet hamnade där för några år sedan. Livet  liksom rann ur honom och han förlorade fotfästet helt och hållet. Kroppen återhämtade sig ganska snabbt men det som tog tid var att få tillbaka kreativiteten och livsglädjen berättade han. Han blev helt återställd och är idag fullt arbetsför och har inte några men från denna hemska upplevelse, mycket tack vare hans fru som förstod hur hon skulle hjälpa honom. 

Den värsta formen av utbrändhet måste nog vara den själsliga, den som berövar oss kreativiteten och livsglädjen. När våra tankar börjar snurra i cirklar och vi hamnar i grubblerier. Ändlösa tankemönster som aldrig leder vidare, aldrig landar i konkreta lösningar. Hjärnan går på högvarv, surrar som en bikupa utan att producera någon honung, då blir kroppen trött, vi tappar initiativet och då blir det svårt att fånga de kreativa tankarna som kan leda oss ut i en förändring. 

Petrus var inte där med sitt liv, han fastnade inte. Om du har en ”Petrus” bland dina vänner skall du skatta dig lycklig. Petrus personligheten blir ofta missförstådd av kristna, men han (eller hon)  besitter ovärderliga egenskaper som behövs i varje gemenskap, församling, familj eller företag. 

” Jag går och fiskar!”

Petrus satte saker i rörelse, han fångade upp en kreativ tanke och handlade på den. De andra fick hjälp att bryta stilleståndet och följde med honom. Nu var inte denna fisketur lyckosam till en början men den öppnade upp för ett genombrott! Hade dom inte gett sig iväg så hade dom inte fått uppleva den största fångsten i deras liv som fiskare. Jesus väntade vid stranden och han hade lösningen.

”Joh21:6 Han sade:”Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så skall ni få.”De kastade ut nätet, och nu orkade de inte längre dra upp det för all fisken.”

Jag har märkt i mitt eget liv att när jag sätter mitt liv i en rörelse som känns naturlig för mig (för Petrus och de andra var det naturligt att tänka fiske), så har jag upptäckt att denna rörelse lett mig till nya genombrott och nya segrar, Jesus väntade på mig vid stranden, och gav mig lösningen.

❤️Stefan