”Fake News” inget nytt

admin Stefan Salmonsson 2017-03-01
”Fake News” inget nytt

Idag florerar det mycket ”fake news”, det verkar ha blivit ett nytt begrepp. Fenomenet är dock inget nytt, att man i ett försök att hindra sanningen att komma fram producerar en falsk nyhet för att om möjligt blockera den äkta verkligheten. 

”Matt28:11-15

Vaktstyrkans rapport

11 Medan de var på väg, kom några ur vaktstyrkan in i staden och underrättade översteprästerna om allt som hade hänt. 12 Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar 13 och sade:”Säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. 14 Och om landshövdingen får höra det, skall vi tala med honom och se till att ni kan känna er helt lugna.”15 De tog emot pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda, och än i dag är detta rykte spritt bland judarna.”
Sanningen om att Jesus hade uppstått slog ner som en bomb hos den religiösa eliten, detta var det värsta som kunde hända i deras föreställningsvärld. Man hade tagit till alla till buds stående medel för att undvika detta, placerat ut vakter vid graven dygnet runt, blockerat ingången till graven med en stor sten. Inget hade hjälpt! 
Vakterna kom till Översteprästerna och gav dom en rapport om vad som hade hänt, översteprästerna tvivlade inte på deras rapport, man  beslöt sig för att skapa en fake news och genom att sprida denna falska nyhet så lyckades man förföra och lura en del. Men i det långa loppet misslyckades de med denna strategi  totalt. Det Sanna evangeliet om Jesus har blivit förkunnat i två tusen år och miljontals människor har satt sin tro på Jesus i varje generation. 

Det kan verka som om en falsk nyhet kan ha viss framgång, men kom ihåg att sanningen alltid segrar till slut. 

”2 Kor 13:8  Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen.”

❤Stefan