En man efter Guds hjärta

admin Stefan Salmonsson 2017-05-20
En man efter Guds hjärta

Jag har funnit David, en man efter mitt hjärta” apg: 13:22

Jag fachineras över berättelsen om Davids liv. Så mänsklig, felande, segrande, känslig, stark. Det finns mycket att säga om denne man och Bibeln låter oss följa honom ända in i hans själsdjup. 

Gud kallar honom ”en man efter mitt hjärta”. Detta gör mig nyfiken och intresserad av att veta mer om denne man. Vad var det som gjorde att Davids hjärta liknade Guds hjärta? Ingen annan i Bibeln har fått denna rubrik över sitt liv, vad utmärkte just David??

När vi följer Davids liv ser vi en man som är allt annat än felfri, han begår stora och dramatiska felsteg. Vi möter en man som lever med bipolära drag, ett pendlande känsloliv. David var nog inte någon lätt person att leva med. Vad var det då som gjorde att han fick Guds favör och nåd över sitt liv? 

Jag märker att det fanns vissa saker som utmärkte David och gjorde honom mycket annorlunda i den tid han levde i. 

– Han var ärlig och uppriktig i sin relation med Gud. 

– Han var snabb att omvända sig när han begått misstag

– Han landade alltid hos Gud med sitt liv.

– Han sökte upprättelse hos Gud mer än hos människor.

– Hans Gudsrelation var på riktigt, Han älskade verkligen Gud.

– Hans enorma framgångar gjorde honom inte högmodig och oberoende.

– Hans fruktansvärda misstag och felsteg drev honom inte bort ifrån Gud utan närmare.

– Han gjorde sig beroende av Guds nåd och barmhärtighet.

Jag är så tacksam att berättelsen om David och hans liv finns porträtterad i Bibeln, jag lär mig så mycket om att vara människa när jag läser om hans liv. Jag lär mig också så mycket om vem Gud är när jag ser på vilket sätt Gud lever med David, jag ser en Gud som är full av nåd och barmhärtighet,  till trots av vår bräcklighet som människor.

❤️