Du kan vinna över goliat!

admin Stefan Salmonsson 2016-02-20
Du kan vinna över goliat!

Goliat upplevdes som totalt övermäktig, alla var rädda för honom. Fruktan var det vapen han brukade till sin fördel. När man såg honom och hans storlek kändes han som ett ointagligt berg. Men det fanns svagheter hos denne fiende, en av dom var hans syn. Goliat var vad man tror nästan blind. Forskning har visat på att dessa jättar som levde vid den här tiden hade ett gemensamt, de hade mycket dålig syn. 

När David kom emot Goliat, kunde han inte riktigt bedöma David. Davids fördel var hans snabbhet och frimodighet. När du och jag inte böjer  oss för fruktan eller vantro så kommer vi att upptäcka svagheterna hos fienden, vår fiende är faktiskt inte så mäktig och omöjlig som vi kanske först trodde. 

När vi dessutom får tag på vilken oerhörd styrka som finns i Jesus och vilken kraft det finns i hans Namn, reser sig något inom oss. En kamplust och en frimodighet som liknar på den som David hade.

Vi kan aldrig vinna över Goliat på Goilats villkor, vi måste strida utifrån våra villkor. Här är örnen vårt exempel. Örnen strider inte med orm på ormens villkor, nej den rycker upp ormen i luften, till örnens villkor. När ormen inte längre har marken som domän utan svävar i luften i klorna på örnen, då förändras stidsfältet till örnens fördel. 

På samma sätt skall vi angripa vår fiende. ”Du kommer emot mig med svärd, men jag kommer emot dig i Herrens Namn” sa David till Goliat. När vi strider utifrån vår position i Kristus har vi ett övertag över Goliat. Då är det Jesus som strider genom oss. Vi strider inte i vår egen styrka utan i namnet Jesus. 

Jag vill uppmuntra dig att detta år se dig själv fälla ”din” Goliat. Jag vet inte vad han står för i ditt liv, det kan vara så olika för olika människor. Men oavsett hur denne goliat ter sig i ditt liv så finns det en seger över honom som Jesus redan har vunnit till dig. Koppla ihop med Jesus och låt honom hjälpa dig att slå ner din goliat detta året! 

Blessings/Stefan 

Läs också: VINN RÄTT STRID