Det är undertonen som är tonen

admin Stefan Salmonsson 2016-06-15
Det är undertonen som är tonen

Alla människor förmedlar en ”ton” , denna ton kommer från hjärtat. Den hörs och kan uppfattas av omgivningen genom våra ord, handlingar, attityder. 

Det som gjorde Jesus så attraktiv var den ton han förmedlade, tonen från honom gav människor hopp. Jesus var alltid sann men han var aldrig dömande. 

Joh 3:17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom.

Tonen från våra liv säger något om oss, något om vårt hjärta. När vårt hjärtas ton inte är i harmoni med våra ord tenderar vi att bli hårda och dömande, vi kan då ha rätt i sak men vi når ändå inte fram eftersom tonen ödelägger det vi säger. 

När jag följer det som sägs och skrivs på sociala media blir jag ibland bedrövad över den ton som förmedlas. Uttalanden och dömande av människor man aldrig träffat, det är lätt att vara tuff och dömande när man inte behöver ta ansvar för det man utalar sig om. 

När Jesus såg folkskarorna upprördes han inte av all synd de bar på eller hur fel de levde, nej! Han fylldes av medlidande eftersom de var som får utan herde. Jesu hjärta är fyllt av barmhärtighet och det var detta som drev honom. 

Inte så att han översåg problemet med synden och orätten, men han såg någonting mer än detta. Han såg hur vilsna och slagna människorna var, därför att de inte hade någon herde som kunde leda dom. 

Vi behöver en väckelse av medlidande idag, inte mer dömande. Vi behöver mer av den tonen som kommer från Jesus, tonen som ger hopp till den hopplöse. 

Vi får aldrig glömma bort att Jesus var fylld med både nåd och sanning, inte bara en av dessa. Jesus talade alltid sanning men sanningen var präglad av nåd, han förmedlade alltid nåd men nåden var alltid grundad i sanningen. 

❤️Stefan