Den segrande tron!

admin Stefan Salmonsson 2016-02-23
Den segrande tron!

Det finns någonting med seger som jag tror alla tycker om, alla vill vara segrare. Vem vill förlora? Det ligger liksom nedlagt i oss människor att försöka vinna, att segra. 

Många människor hatar att förlora, en del blir så förstörda vid en förlust att de helt tappar modet och glädjen i livet. Andra tar det hela med mera ro, de hämtar sig snabbt och tar nya tag igen och går vidare med sitt liv. 

Men för oss som tror på Jesus finns det en trons väg som vi kan gå för att uppleva den seger som Jesus köpt till oss. 

”1 John 5:4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.”

Att tro handlar om att förtrösta, att rikta sin tillit till någonting, någon. Alla människor har tro, men den övervinnande tron som jag tänker på är den tro som Bibeln beskriver. Det är inte en tro på vår egen förmåga eller andra människor. Denna tro har sitt ursprung och sitt fokus på Jesus, trons upphovsman! 

Tron på Jesus och hans förmåga för oss in i en vila med våra liv, våra utmaningar. Eftersom det inte handlar om vad jag kan åstadkomma utan vad Jesus redan har gjort för mig. När Jesus ropar ut ” Det är fullbordat!” så betydde det att allt nu var klart, segern var etablerad. När vi sätter  vår tro, vår tillit och förtröstan till det som Jesus gjorde för oss på Golgata etableras den seger som redan är given till oss i vårt liv här och nu. 

Det är denna tro på Jesus som behagar Gud, på detta sätt kan vi vinna Guds favör över våra liv. Tron på Gud och hans förmåga behagar honom. Det är inte våra gärningar eller vår präktiga duktighet som behagar Gud, endast tro behagar Honom. 

”Heb 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom.”

Denna tro på Jesu fullbordade verk på Golgata är verksam genom kärlek. Tack och lov för det! Denna enorma kraft som tron är ligger inbäddad i kärlekens varma bädd, på det sättet blir tron aldrig frän, cynisk eller hård. Nej! Den tro som är verksam i kärlek skadar ingen annan, den bygger alltid upp, skapar alltid hopp och ger alltid människor lösningar. Den slår sig inte för bröstet i självgodhet utan den pekar på Jesus och Hans fantastiska förmåga. 

”Gal 5:6 Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.” 

Denna tro är en tro som talar, den söker sig upp ur hjärtats inre och fram till munnen i det att den säger ”jag tror! Herre Jag litar på dig, du kommer att ta mig igenom det här!” 

”2 Kor 4:13 Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi.”

Det är denna tro som kommer att ge dig seger, tron på Jesus!

Blessings/Stefan