De två viktigaste orden i ditt liv

admin Stefan Salmonsson 2016-05-20
De två viktigaste orden i ditt liv

De är inte långa eller krångliga, men oerhört viktiga. Dessa två ord bestämmer hur ditt liv kommer att te sig. Jag tänker på orden JA och NEJ. De kan liknas vid gasen och bromsen på en bil och för att vi skall kunna bemästra livet måste vi lära oss att bruka dessa ord efter bästa förmåga. 

Vi kan inte endast bruka ett av dessa ord, inte bara säga nej och inte bara säga ja till allting. Kanske är det lättare att vara en ja sägare eftersom det ofta kräver lite mer av oss att våga säga nej ibland, det finns förväntningar ställda på oss, frestelser och annat som vill ta vårt nej ifrån oss. 

Lever du i relationer som inte respekterar ditt nej? Som bara accepterar och uppskattar ditt ja? Har du svårt att säga nej, även om du vet i ditt inre att det är din övertygelse? Då behöver du fundera över varför det är så i ditt liv. 

Människor som bränner ut sig är ofta inte de som har en övervikt av nej i sitt liv utan övervikten ligger i ordet ja. När man säger ja till att göra, komma, och engagera sig trots att nejet ropar på insidan, ja då kan priset för detta bli högt. Att säga ja trots att man egentligen inte vill eller orkar är inte bra, inte i längden. Inte heller när den inre kompassen signalerar rött ljus på insidan, någonting av stort värde äventyras när vi kör över vårt inre, vi riskerar att förlora oss själva när vi inte äger vårt ja och vårt nej. 

Frågan vi behöver ställa till oss själva är varför vi säger ja trots att vi egentligen borde säga nej. Att vara snäll är ju bättre än att vara elak, men snällhet kan också bottna i vår egen ovilja att vara sanna mot oss själva och vår omgivning. Kärlek är inte detsamma som att vara snäll, kärleken säger inte bara ja, den säger nej också. Kärleken har inte sitt fokus i att behaga människor utan i att hjälpa och välsigna människor på riktigt. Ett nej kan vara ett uttryck av djupaste kärlek till en medmänniska och ett uttryck av sannhet och ärlighet mot den egna självrespekten. 

Låt inte någon eller något stjäla ditt ja och ditt nej, ta ägande över dessa kraft ord i ditt liv. Det kan ta lite tid att hämta tillbaka dessa ord i ditt liv och du kanske måste jobba på din egen självrespekt, men det är det värt. Du kommer att uppleva hur livet blir mer harmoniskt och fridfullt för dig. 

Matt 5:37 Ert tal skall vara ja, ja, och nej, nej. Allt utöver det kommer från den onde.

❤️Stefan