Äventyret har börjat!

admin Stefan Salmonsson 2012-05-09
Äventyret har börjat!

Efter många år som förkunnare av det hoppfulla evangeliet har jag sett hur detta budskap om hopp förvandlat så många människors liv. Vi är också fullt övertygade om att det nu finns en skörd att bärga i Sverige och vill gensvara till detta med det Gud har kallat oss till. Jag tror att Gud vill resa upp evangelistens tjänst på allvar i Sverige. Jag har under flera år levt med en dröm om genombrott för skördearbetare i Sverige och i Norden. Därför upplever jag att det nu är dags att ta ytterligare steg i förverkligande av den drömmen. Vi vill tro Gud om öppningar för detta och förbereda oss för den skörd som mognar i vårt land. Vi vill helt enkelt göra någonting för att det vi drömmer om skall bli en verklighet.

Det är främst tre saker vi brinner för.

Nytt hopp kampanjer. Att i samarbete med församlingar på orten arrangera kampanjer som förmedlar hopp till människor, frälsning och läkedom. Att bistå församlingar som kanske inte kan arrangera en kampanj själva, komma till platser där församlingarna kämpar och ge uppmuntran och mod. Det är många mindre församlingar i Sverige som inte har råd att kalla talare, dessa vill vi hjälpa.

Resa upp evangelister och förkunnare. Hjälpa unga människor in i tjänst för Gud som evangelister, skapa plattformar och utrusta dessa in i Herrens tjänst. Det behövs många fler som tjänar Gud på det här sättet, vi vill vara med och skapa förutsättningar. Vi vill också knyta an förkunnare som Gud rest upp i det här landet till att bistå oss i arbetet.

Teamarbete . Erbjuda teamarbete ute på fältet i Sverige, men även utanför Sverige, hålla kortare teamträningskurser, och skicka människor som vill arbeta i skörden ut på team i Sverige och varthelst dörrarna öppnar sig!

Vi har därför startat en organisation som skall tjäna som syfte att betjäna den här tjänsten, den heter teamsalmonsson. Det är en ideell förening som vill sprida evangeliet i Sverige och utöver världen. Vi vill gå till platser där evangeliet och det Kristna livet försvunnit eller torkat ut. Vi brinner också för att hjälpa barn och ungdomar som lider både här i Sverige och i andra länder. Vi kommer att resa mycket på evangelisationssatsningar, men först vill vi göra böneresor genom landet, resa upp bönealtaren till Herren och proklamera Korsets budskap i Sverige, överallt dit Herren leder oss. Detta blir missionsarbete i Sverige!
Vill du vara med och stödja oss i detta så är vi oerhört tacksamma, vi behöver allt stöd vi kan få! Vill du hjälpa oss på en månadsbasis eller ge oss engångsgåvor så ser vi detta som en stor välsignelse. Du kan använda kontonumret nedan.

Tack för ert stöd!
Stefan & Marie Salmonsson

Teamsalmonsson. Adress: Box 77, 56121 Huskvarna
Orgnr: 8024516703 Plusgiro: 552397-2 Bankgiro: 625-5657
Tel: 0733-712090 Email: info@salmonsson.nu