Att sätta Gud först

stefan Stefan Salmonsson 2018-01-27
Att sätta Gud först

Vad innebär det att sätta Gud först? Vilka konsekvenser får det? Vilka prioriteringar skall vi då göra?

Som seriösa kristna vill vi omfamna tanken på att Gud skall vara först i våra liv, vi vill att han skall ha främsta platsen. Om vi på allvar börjar praktisera detta i våra liv, hur blir då våra val?

Det beror i mångt och mycket på vilken Gudsbild vi har, vem vi tror att Gud är. Det finns en del skräckexempel på hur människor har uppfattat detta med att ”sätta Gud först” , där splittringar och djupa revor i relationer som är av Gud givna blivit konsekvensen. Många onödiga konflikter uppstår i kölvattnet av snedtolkningar av ”Gud först tanken”.

Om vår bild av Gud är att han vill ”ta” ifrån oss allt som vi tycker är roligt, betydelsefullt och kärt har vi missuppfattat något väldigt grundläggande om Gud, han kom inte för att ”ta” utan för att ”ge”! Gud är inte snål, gniden eller missunnsam. Han är generös, livsbejakande och kärleksfull.

Kanske är min rubrik lite missvisande och istället borde lyda ” att sätta Gud i centrum”, vilket ger en annan klang. När vi sätter Gud i centrum av våra liv så utgår allting annat i våra liv därifrån, vårt äktenskap, församlingsliv, våra barn, vårt arbete/tjänst, våra relationer osv. På det sättet behöver vi inte välja bort det som Gud har gett till oss utan vi har Gud som en utgångspunkt i allt som våra liv innehåller. Då behöver vi inte göra de problematiska uppställningarna som vi annars lätt gör. Jag har sett uppställningar såsom: 1. Gud 2. Församlingen 3. Äktenskap och familj 4. Arbete 5. Fritid.

När jag har Gud i mitt centrum behöver jag inte dela in livet på detta sätt, utan allt utgår ifrån honom! Jag behöver inte sätta upp det ena mot det andra, Gud är lika närvarande när jag leker med barnbarnen som när jag tjänar i församlingen, det behöver då inte bli antingen eller utan både och!

❤️Stefan