Att leva med förändring

stefan Stefan Salmonsson 2018-01-19
Att leva med förändring

Jag måste erkänna, jag gillar inte förändringar. I alla fall inte när det gäller mitt dagliga liv. Jag vill ha det som det alltid har varit, jag gillar rutiner. I en värld full av förändringar är det skönt med det som är beständigt. Däremot är jag helt på det klara med att förändringar är nödvändiga, ibland helt livsviktiga. Vi behöver dock definiera vilka förändringar som är nödvändiga.

Det finns olika typer av förändringar som direkt eller indirekt påverkar våra liv. De självvalda, de påtvingade, hjärtats förändring, yttre förändringar. Vilken typ av förändring vi än står inför så kommer de att påverka våra liv i någon mån, positivt eller negativt.

Det finns vissa förändringar som sker och som direkt eller indirekt påverkar oss och som ingen av oss råder över, årstiderna, åldrandet, andras val, med mera.

Sedan finns det förändringar som vi själva gör och som vi styr över, våra vägval i livet, hur vi förhåller oss till den tid vi lever i nu, vad vi äter och dricker osv.

Världen runt oss förändrar sig och vad gör vi med det? Jag vill inte bli en sur gubbe som tycker att allt var så mycket bättre förr, jag vill heller inte vara en person som hoppar på varje ny trend i tiden i en naiv tro att allt som är nytt per definition är bra, bara för att det är nytt.

Det finns saker som inte behöver förändras, värden och sanningar som består i alla tider. Gud förändras inte, Han är alltid likadan. Han behöver inte förändras eftersom han är fullkomlig. Däremot så behöver vi förändras, så att vi blir mer lik Gud i vår vandring här på jorden, frågan är bara hur? Jag har upptäckt att när jag själv försöker förändra mig och bli en bättre kristen, misslyckas jag totalt. Jag inser att jag inte kan förändra mig själv, jag behöver hjälp och hjälp finns!

När Guds ord talar om vår förändring till Guds likhet så används ordet ”förvandling” ( metamorfos). Denna förvandling kan liknas vid en fjärilslarv som förvandlas till en flygande fjäril. Allt som finns i fjärilen fanns redan i larven allt den behöver göra är att samarbeta med den förvandlingsprocess som verkar i den, gensvara till den och inte motarbeta den.

Detsamma gäller för oss som har tagit emot Jesus, Guds fullkomliga natur finns redan inom oss genom den nya skapelsen, den förvandling som nu sker i våra liv utgår därifrån och den är initierad av Herren själv och det är Han som verkar fram denna förvandling. Det vi behöver göra är att gensvara till den och inte motarbeta den.

Skriften säger att det är Gud som verkar fram helgelsen i oss till både ande, själ och kropp, så att hela vår varelse blir hela.

1 Tess 5:23-24

23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24 Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Guds fokus är nog inte så mycket på ”vad” vi skall bli utan mer på ”vem” vi skall bli. Hans mål verkar vara att vi skall bli lika Jesus och att Jesu karaktärsdrag skall bli synliga i våra personligheter, de karaktärsdrag som beskrivs som Andens frukter (Gal 5:22,23).

När vi ger oss till denna av Gud givna förvandling, triggar det oss till att göra förändringar som leder till ett mer Jesus likt liv, inte för att vi känner oss dömda eller dåliga utan för att vi ger gensvar till Guds verk i vårt inre.

2 Corinthians 3:18

18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.