Att göra allt på bästa sätt

admin Stefan Salmonsson 2016-03-03
Att göra allt på bästa sätt

Det finns en underbar gåva som Herren vill skänka oss när vi ber om den. Gåvan heter visdom. 

<<James 1:5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den.>>

En definition för visdom är << att göra allt på bästa sätt>> . Det finns alltid en väg av visdom att gå på, när vi söker Herren så kommer han att hjälpa oss att finna den vägen. Hur lätt är det inte att vi reagerar utifrån de reaktioner vi möter i livet? Vi gensvarar känslomässigt och fattar beslut utifrån reaktioner istället för att vänta in visdomen. När visdomen drar in i våra liv så får vi ett nytt utgångsläge, vi får möjligheten att ta initiativ istället, komma framför vagnen istället för att springa bakom den. 

Visdom är ljuvlig för själen eftersom den skänker frid och ger oss ett större perspektiv. Visdomen är också konstruktiv och hjälper oss att just göra saker på bästa sätt. Fienden vill alltid försöka rycka initiativet ur händerna på oss, visdomen tar tillbaka initiativet. 

<<Det är när jag står på en plats av frid som visdomen kan förmedlas till mig>>

I visdomen ligger friden och från friden kommer visdomen, vad jag menar är att frid och visdom arbetar tillsammans. Det är när jag står på en plats av frid som visdomen kan förmedlas till mig, likaså när vi vandrar i visdom så blir frid en frukt av vår vandring. 

Vi har en god Gud som vill ge oss det bästa, när vi ber Honom om att ge oss visdom så kommer den bli oss given! 

Blessings/Stefan