Barmhärtighet, en bristvara i vår tid.

admin Stefan Salmonsson 2017-06-11
Barmhärtighet, en bristvara i vår tid.

Jag har haft många husdjur, framförallt hundar. Jag gillar stora hundar och av alla de hundar jag haft har jag aldrig haft en hund som angriper en annan hund som redan är besegrad, eller visar tecken på nederlag. Det ligger liksom nedlagt hos hundarna, att inte angripa en som ligger. 

Det finns skadade hundar som gör det, de osäkra eller de som inte har socialiserats. De som inte förstår gränser och de sociala koderna.

Jag har lärt mig så mycket av alla djuren jag haft, lärt mig om människor. Att vi kan dra visdom från djuren är Bibeln ett bra exempel på, ”se på fåglarna”, ”han skall vara likt örnen”, ” ett tvaget svin vältrar sig åter i smutsen” . Det finns många hänvisningar till djuren när Bibeln undervisar oss om hur vi bör leva, det är inte så konstigt eftersom skapelsen hänger ihop. 

En sak som gör mig så illa berörd är när människor sparkar på en som redan ligger, eller drar nytta av en annan människas olycka. Jesus gjorde aldrig det, varför gör vi kristna det då? Vad är det i oss människor som gör oss så obarmhärtiga och skoningslösa ibland?

När en människa har hamnat på marken, fallit eller slagits omkull på grund av egna misstag och fel eller som offer för andras handlingar (ibland en blandning av båda). Då allting gått fel och personen ligger i gruset omgiven av nederlag, att då gå till angrepp och ge ytterligare sten på börda genom att anklaga en som befinner sig där i livet är osmakligt och ovärdigt. 

Att visa barmhärtighet handlar inte om att försvara eller skydda det som gjorts fel, det handlar om att försvara och skydda människor och värdet på människor. Bakom det som hänt finns en människa, lika mycket värd, lika mycket människa oavsett vad som föranlett personen att hamna i gruset. 

När den barmhärtige samariten kom till mannen som blivit rånad frågade han inte först om mannens bakgrund, etnicitet eller varför han hamnat där han hamnat. Nej, han visade honom barmhärtighet, hjälpte honom utan att ha någon bakgrundsinformation. 

Vi lever i en hård och cynisk tid, Låt oss göra en skillnad genom att vara barmhärtiga, det kanske är den bästa ”traktat” vi kan ge till vår omgivning.

”Luk 6:36 Var barmhärtiga så som er Fader är barmhärtig.”